Iluzia libertăţii???

Posted on 4 ianuarie, 2016

1


Iată de ce Judecătoria din Găeşti a considerat (pe bună dreptate) că merit să fiu liber. Imediat!

(extras din Hotărârea penală 2299/2015, propunere de liberare condiţionată în

celebrul dosar ‘Trofeul Calităţii’)

Instanţa observă că petentul condamnat a executat fracţiunea necesară pentru a putea beneficia de liberare condiţionată… condamnatul a executat efectiv un număr de 1260 de zile închisoare şi i se consideră ca executate ca urmare a muncii prestate un număr de 216 zile.

… celelalte condiţii sunt îndeplinite aşa cum rezultă din procesul verbal întocmit de comisie dar şi din dosarul personal… din care rezultă că a fost recompensat de 24 de ori… nu a fost sancţionat disciplinar, nu are antecedente penale, a ajutat Penitenciarul Găeşti cu organizarea de activităţi educative, petentul fiind licenţiat în teatru şi film, a organizat concursuri, iar marea satisfacţie a acestuia a fost să înveţe anumiţi deţinuţi efectiv să vorbească… Se reţine şi împrejurarea că 8 dintre recompensele acordate condamnatului au constat în zile de învoire în familie.

Petentul, având cuvântul, menţionează că… de la intrarea în penitenciar, s-a supus procedurilor comunicate cât a putut de bine şi chiar cu asupra de măsură… dar, având în vedere ce s-a spus la termenul de faţă, ar presupune ca deţinuţii să nu mai creadă la intrarea în penitenciar în cele comunicate de cei din conducerea ANP… Există o avalanşă de deţinuţi şi, aşa cum este corect să duci o luptă împotriva corupţiei, la fel de importantă este şi respectarea dreptului la muncă, ori, la intrarea în penitenciar a întrebat care sunt posibilităţile de a munci şi i s-a adus la cunoştiinţă că, fiind intelectual, are posibilitatea de a scrie cărţi cu respectarea unor proceduri… Arată că trebuie apreciată munca intelectuală şi respectată ca şi munca fizică… a fost deţinut ‘suport’, a primit diplome de apreciere pentru activitatea depusă, a ţinut zeci de cursuri care nu au fost pontate niciodată ca muncă, a şcolarizat cu educaţie civică, economie, limbi străine, teatru. Mai arată, în al treilea rând, că i se recomnadă practic să se întoarcă în penitenciar fără să i se recunoască munca intelectuală, şi să aştepte alături de ceilalţi deţinuţi, unii analfabeţi, recidivişti, ca fracţia să fie îndeplinită. Solicită să se aibă in vedere că anterior intrării în penitenciar, a avut un rol deosebit în promovarea imaginii României în lume şi în atragerea investiţiilor străine.

Examinând documentele înaintate de Administraţia Penitenciarului Găeşti, instanţa apreciază că, în cazul de faţă, au fost respectate prevederile legale privind procedura de acordare a zilelor considerate ca urmare a redactării unor lucrări ştiinţifice.

Pe parcursul executării pedepsei, petentul condamnat a participat la programe educaţionale, sociale şi psihologice, a participat la numeroase concursuri tematice, teatru, redactare revistă, dezbateri, cerc literar, creaţie literară, piese de teatru, lansare carte, spectacole…

Critica formulată de reprezentantul Ministerului Public în legătură cu caracterul ştiinţific al lucrărilor elaborate este apreciată de către instanţă ca fiind nefondată.

Constatând că petentul condamnat… a fost stăruitor în muncă, disciplinat, şi a dat dovezi temeinice de îndreptare, instanţa apreciază că deţinerea în continuare a acestuia nu mai este necesară, timpul în care a fost privat de libertate fiind suficient pentru scopul urmărit…

 

Procurorul tânăr Gligan Ana Maria de la DNA Ploieşti, la ordinul şefilor din Bucureşti, contesta în continuare eliberarea mea condiţionată din închisoare.

Deja am peste o lună şi jumătate de amânare în închisoare în timp ce aştept termenul de recurs la Tribunalul din Târgovişte.

Care va veni, conform legii, pe data…. ???

 

Reclame
Posted in: Uncategorized